3
0 (0)

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man trong một lần trực tiếp chỉ huy ứng cứu, khắc phục lũ lụt

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.