Tag Archives: Chuyển đồ trước khi nhập trạch

Chuyển đồ trước khi nhập trạch có được không?

Chuyển Đồ Trước Khi Nhập Trạch

Thông thường, người ta sẽ làm lễ nhập trạch tại nhà mới trước khi chuyển đồ đạc về. Nhưng có nhiều khi gặp các vẫn đề bất khả kháng như chưa tìm được ngày, hay công việc bận rộn, thời gian quá gấp … cho nên bắt buộc phải chuyển đồ trước khi làm lễ […]