lu-lut-mien-trung-3
0 (0)

Trong hôm nay (20-10) mưa tiếp tục diễn ra với lượng mưa được cảnh báo vượt 100mm tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Trong hôm nay (20-10) mưa tiếp tục diễn ra với lượng mưa được cảnh báo vượt 100mm tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.